vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Zapraszamy do ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

11.05.2016

Zapraszamy do ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

www.zst.strzyzow.itl.pl

Nasza szkoła oferuje kształcenie w:

- TECHNIKUM w zawodach:

 • technik logistyk, nowość
 • technik analityk, nowość
 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik agrobiznesu,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik informatyk,
 • technik mechanik,
 • technik pojazdów samochodowych,

 

- ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w zawodach:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • sprzedawca,
 • ślusarz,
 • inne zawody na podbudowie praktycznej nauki zawodu u pracodawcy (młodociany pracownik) w oddziale wielozawodowym,

 

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH oraz

- SZKOLE POLICEALNEJ (technik informatyk).

Absolwent szkoły technicznej może podjąć pracę na stanowiskach średniej klasy technicznej w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy potrzebują obecnie pracowników z wykształceniem technicznym. Daje to możliwość wczesnego rozpoczęcia kariery zawodowej i szybkiego usamodzielnienia się.

Współpraca naszej szkoły z przedsiębiorcami i instytucjami, daje możliwość odbycia praktyk zawodowych u potencjalnych pracodawców. Wielką szansą jest organizacja w naszej szkole praktyk zagranicznych, na które uczniowie wyjeżdżają już od kilku lat. Dzięki realizacji kolejnych projektów, również uczniowie klas pierwszych od roku szkolnego 2016/17 będą mieli możliwość wzięcia udziału w zagranicznych praktykach.

Wybór szkoły dającej zawód jest obecnie postrzegany jako przyszłościowy, przemyślany pod kątem przyszłej pracy. Wiele osób obecnie jednocześnie pracuje i uczy się w szkołach policealnych lub wyższych. Szkoła techniczna daje wykształcenie ogólne, które po zdaniu matury, umożliwia podjęcie studiów na wybranym kierunku.

Szczegóły oferty na stronie www pod adresem:
http://www.zs-strzyzow.itl.pl/index.php?html=typyt
http://www.zs-strzyzow.itl.pl/index.php?html=typyz

 

Zespół Szkól Technicznych w Strzyżowie informuje, że firmy:

1. Wiesław Piela EUROPAK, ul. Ceramiczna 3, 38 - 120 Czudec, tel. 17 2771045

poszukuje młodocianych pracowników w zawodzie krawiec.

2. Miejski Zespół Szkół, ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 2761-064

oraz 

Przedszkole Publiczne we Frysztaku nr 1, ul. Wybickiego 5, 38-130 Frysztak, tel. (17) 2777-032

poszukują młodocianych pracowników w zawodzie kucharz.

3. Wektor Styl Meble Na Zamówienie, ul. Modrzewiowa 1f, 38-100 Strzyżów, 794-599-085 

poszukuje młodocianych pracowników w zawodzie stolarz.

Pozostała lista pracodawców z którymi współpracuje szkoła znajduję się na stronie szkoły pod adresem: http://zs-strzyzow.itl.pl/index.php?html=pracodawcy

Naukę przedmiotów ogólnokształcących prowadzi ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia nauki w tych zawodach u pracodawcy oraz w ZST Strzyżów.

 

Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu

10.05.2016

ZSB Mielec

Komunikat w sprawie naboru

17.05.2016

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim przypomina wszystkim uczniom klas III Gimnazjum o trwającym naborze do następujących typów szkół w Zespole Szkół

 

Szczegóły na naszej stronie internetowej www.zsradomysl.pl

nowy termin testu w LO

23.05.2016

logo

Dyrekcja Zespołu Szkół w Czudcu informuje, że nadal trwa nabór do klasy pierwszej Liceum  Ogólnokształcącego:oddziału sportowego i strażacko – ratowniczego!

 

Nowy termin testu sprawnościowego  do w/w oddziałów ustala się na dzień 24.05 ( wtorek), godz.9.00

Szczegóły na stronie internetowej szkoły : zs_czudec@wp.pl

Uwaga kandydaci do ZS w Czudcu - oddziały LO!

17.05.2016

Dyrekcja Zespołu Szkół w Czudcu informuje, że nadal trwa nabór do klasy pierwszej Liceum  Ogólnokształcącego:oddziału sportowego i strażacko – ratowniczego!

 

Nowy termin testu sprawnościowego  do w/w oddziałów ustala się na dzień 24.05 ( wtorek), godz.9.00

 

OPIS TESTU SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I UKIERUNKOWANEJ dla kandydatów do oddziału sportowego.

 

 1. Siła RR i TT

Kandydat w klęku obunóż na środku materaca (środek zaznaczamy linią) wykonuje rzut piłką oburącz zza głowy. Po rzucie może zostać wykonany pad w przód. W sprawdzianie stosujemy piłki lekarskie 2 kg. Próba powtarzana jest dwukrotnie, o wyniku decyduje najlepszy rezultat.

Skala ocen:

Odległość uzyskana w najlepszym rzucie, mierzona od linii na materacu do miejsca pierwszego kontaktu piłki z podłożem. Na podstawie uzyskanych wyników ustala się ranking kandydatów od największej do najmniejszej ilości punktów, np. miejsca 1-2 – 10 punktów, miejsca 3-4 – 9 punktów, miejsca 5-6 – 8 punktów, itd.

 

 

 2.Skok w dal z miejsca. Kandydat wykonuje skok z odbicia obunóż. Odległość mierzy się od linii startu do najbliższego punktu podparcia. Zawodnik  ma dwie próby, zaliczany jest wynik lepszy z uzyskanych.

Skala ocen:

 • powyżej 220cm - 10pkt.
 • 200cm - 219cm  - 8pkt.
 • 180cm - 199cm  - 6pkt.
 • 160cm - 179cm  - 4pkt.
 • 140cm - 159cm  - 2pkt.
 • poniżej 140cm    - 0pkt.

 

 3.Wytrzymałość - test CooperaBieg 12 minutowy po bieżni. Jedna próba - mierzona jest odległość przebyta w metrach.

 

Skala ocen:

 • 3000m  - 10pkt.
 • 2800m  - 9pkt.
 • 2600m  - 8pkt.
 • 2400m  - 7pkt.
 • 2200m  - 6pkt.
 • 2000m  - 5pkt.
 • 1900m  - 4pkt.
 • 1800m  - 3pkt.
 • 1700m - 2pkt.
 • 1600m -  1pkt.
 • Poniżej 2000m – 0 pkt

 4,Odbicia piłki- do kwadratu o wymiarach 1x1m na wysokości 2,43m. (dolna krawędź)                          z odległości 2 m. Kandydat odbija 15x sposobem górnym, 15x sposobem dolnym i 20 na przemian.

 

Skala ocen:

Ocenę stanowi jakość prezentowanej przez badanego techniki wykonania odbić sposobem górnym oraz dolnym, w skali od 0-10 punktów.

 

 Kandydat może uzyskać z testów sprawnościowych max. 40 punktów.

 

WSZYSCY KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ W CZASIE EGZAMINÓW SPRAWNOŚCIOWYCH ODPOWIEDNI SPRZĘT SPORTOWY (koszulka, spodenki (ew.dresy), buty halowe, buty do biegania (test wytrzymałości)).

W oddziale  sportowym klasy Liceum Ogólnokształcącego będzie realizowane szkolenie  o  profilu piłka siatkowa. Szkolenie sportowe łączyć się  będzie równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego i  będzie prowadzone  z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowych własnych oraz innych jednostek organizacyjnych. W ramach szkolenia sportowego szkoła zorganizuje dla uczniów letnie i zimowe obozy szkoleniowe. Bardzo istotnym elementem kształcenia będzie współpraca z klubem sportowym Raf-Mar Neobus Niebylec i ProSport Marmax Czudec. Szkoła umożliwi uczniom uczestnictwo w zawodach  w lidze juniorskiej i seniorskiej w celu doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Uczniom zapewnia  się optymalne warunki umożliwiające godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi poprzez  opracowanie  stosownego tygodniowego planu zajęć  i dostosowanie terminów ferii letnich i zimowych do potrzeb kształcenia w ciągu całego roku szkolnego.

Absolwenci klasy sportowej będą wszechstronnie przygotowani do podjęcia nauki na kierunku wychowanie fizyczne oraz do udziału w rozgrywkach seniorskich w klubach sportowych regionu.

 

TEST SPRAWNOŚCIOWY dla kandydatów do oddziału strażacko – ratowniczego.

Sposób przeprowadzania: na komendę ,,Gotów’’  zawodnik  przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą nad głową. Na sygnał zawodnik wykonuje:

 • 5 skłonów w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej;
 • Bieg zygzakiem (trzy razy z obiegnięciem w końcowej fazie chorągiewki A). W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki;
 • Skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem);
 • Przewrót w przód na skrzyni wzdłuż (3 części skrzyni);
 • Naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (minimum trzy przeskoki );
 • Obiegnięcie chorągiewki, powrót najkrótszą drogą na linię startu.

 

Uzyskany czas.

Punkty.

49.30-50.00 i poniżej

10

50.01-50.30

9

50.31-51.00

8

51.01-51.30

7

51.31-52.00

6

52.01-52.30

5

52.31-53.00

4

53.01-53.30

3

53.31-54.00

2

54.01.-54.30

1

 2.Podciąganie na drążku podchwytem lub nachwytem (dowolność wyboru kandydata)

Podciągnięcia

Punkty

10.

10.

9.

9.

8.

8.

7.

7.

6.

6.

5.

5.

4.

4.

3.

3.

2.

2.

1.

1.

 

 3.Wytrzymałość - test CooperaBieg 12 minutowy po bieżni lub w terenie. Jedna próba - mierzona jest odległość przebyta w metrach.

 

Skala ocen:

 • 3000m  - 10pkt.
 • 2800m  - 9pkt.
 • 2600m  - 8pkt.
 • 2400m  - 7pkt.
 • 2200m  - 6pkt.
 • 2000m  - 5pkt.
 • 1900m  - 4pkt.
 • 1800m  - 3pkt.
 • 1700m - 2pkt.
 • 1600m -  1pkt.
 • Poniżej 2000m – 0 pkt

Maksymalnie kandydat może uzyskać z testów sprawnościowych 30 punktów.

 

WSZYSCY KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ W CZASIE EGZAMINÓW SPRAWNOŚCIOWYCH ODPOWIEDNI SPRZĘT SPORTOWY (koszulka, spodenki (ew.dresy), buty halowe, buty do biegania (test wytrzymałości)).

Program  oddziału strażacko – ratowniczego  powstał w wyniku współpracy podjętej z  Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie , która obejmie patronatem  kształcenie specjalistyczne młodzieży tego oddziału . Założeniem innowacji jest

 • poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
 • zapoznanie uczniów ze specyfiką służby w straży pożarnej;
 • rozbudzanie w uczniach pasji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz praktycznego ich wykorzystania dzięki zajęciom praktycznym;
 • wspieranie rozwoju ucznia oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka;
 • promowanie wartości etycznych;
 • uwrażliwianie młodzieży na krzywdę i potrzeby innych ludzi;
 • wspieranie procesu dydaktyczno - wychowawczego poprzez współpracę z funkcjonariuszami straży pożarnej.

Zakres treści programowej innowacji opracowano  na podstawie systemu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz na podstawie programu kształcenia w zawodzie strażaka – kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych państwowej straży pożarnej .
Założeniem wprowadzanej w Liceum Ogólnokształcącym innowacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów wiążących swoją przyszłość zawodową z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną lub innymi służbami mundurowymi, czy też z zawodami związanymi z ochroną osób i mienia. Uczniowie klasy pożarniczo- ratowniczej mają  możliwość pogłębiania swoich zainteresowań poprzez szereg działań pozalekcyjnych.  Absolwenci szkoły będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, rozpoczęcia studiów w zakresie administracji publicznej, medycyny lub służb mundurowych. Będą także  mogli  podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych  i usługowych. Szkoła daje uczniom możliwość udziału w kursach kończących się egzaminami państwowymi w danej kategorii. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Czudcu , natomiast zajęcia specjalistyczne w jednostkach straży pożarnej. W trakcie przerwy zimowej/letniej  przewidziane są obozy kondycyjne realizowane poza miejscem zamieszkania. Zajęcia lekcyjne zawarte w programie nauczania poprowadzą doświadczeni strażacy i ratownicy posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz  specjaliści z poszczególnych kierunkowych  pionów służbowych.

 

Poprzednia strona